Davor Kovačić

Elektrohelfer

Robert Ivanišević

Elektrohelfer

Željko Hostić

Elektrohelfer

Mihael Mrazović

Elektrohelfer

Maik Smektala

Elektrohelfer

Ovidiu Tatar

Elektriker

Nino Celić

Elektriker

Sergio Taero

Elektriker

Davor Hostić

Elektriker

Tomislav Mrazović

Elektriker